Region Östergötland

Antidot mot benzodiazepiner och opiater

Dokumentnamn:
Antidot mot benzodiazepiner och opiater
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Antidot, andningsdepression, medvetandesänkning
Giltig fr o m:
2010-03-29
Utfärdande enhet:
Kirurgiska kliniken US
Målgrupp:
Sjuksköterskor Kirurgiska kliniken US
Giltig t o m:
2019-03-01
Framtagen av:
Karolina Härle, avancerad specialistsjuksköterska
Godkänd av:
Conny Wallon, verksamhetschef
Diarienummer:
CKOC-2015-350
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.