Region Östergötland

Appendicit, klinikprogram

Dokumentnamn:
Appendicit, klinikprogram
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Appendicit
Giltig fr o m:
2015-11-09
Utfärdande enhet:
Kirurgiska kliniken US
Målgrupp:
Läkare och vårdpersonal KAVA
Giltig t o m:
2019-11-30
Framtagen av:
Stefan Redéen, ÖL och sektionsansvarig kirurg AKT, Anton Risto, ST-läkare
Godkänd av:
Conny Wallon, verksamhetschef
Diarienummer:
CKOC-2015-398
ICD-10 kod:
Kön:
Ålder:

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.