Region Östergötland

Arbetsbeskrivning koordinator avdelning 103/KAVA

Dokumentnamn:
Arbetsbeskrivning koordinator avdelning 103/KAVA
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Arbetsbeskrivning, koordinator
Giltig fr o m:
2008-03-14
Utfärdande enhet:
Kirurgiska kliniken US
Målgrupp:
Personal avdelning 103/KAVA
Giltig t o m:
2019-04-30
Framtagen av:
Karolina Johansson, SAS AKT-sektionen och Katarina Yngve VEC avd 103 och KAVA
Godkänd av:
Olle Kihlander och Katarina Yngve, vårdenhetschefer avd. 103 och KAVA
Diarienummer:
CKOC-2010-164
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.