Region Östergötland

Bedsiderapport på Kirurgiska kliniken US

Dokumentnamn:
Bedsiderapport på Kirurgiska kliniken US
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Bedsiderapport
Giltig fr o m:
2016-02-08
Utfärdande enhet:
Kirurgiska kliniken US
Målgrupp:
Sjuksköterskor och undersköterskor på KAVA
Giltig t o m:
2019-02-02
Framtagen av:
Pernilla Svanäng, specialistsjuksköterska, Kirurgiska kliniken
Godkänd av:
Jessica Björk, vårdenhetschef, KAVA och avdelning 103 & Rolf Söderholm, vårdenhetschef, KAVA och avdelning 103
Diarienummer:
CKOC-2016-54
ICD-10 kod:
Kön:
Ålder:

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.