Region Östergötland

Bröstenhetens mottagning, arbetsbeskrivning, läkare

Dokumentnamn:
Bröstenhetens mottagning, arbetsbeskrivning, läkare
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Bröst, mottagning, arbetsbeskrivning
Giltig fr o m:
2015-10-20
Utfärdande enhet:
Kirurgiska kliniken US
Målgrupp:
Läkare vid bröstenheten mottagning, kirurgiska kliniken US
Giltig t o m:
2019-10-20
Framtagen av:
Christina Hedin överläkare Kir.klin US
Godkänd av:
Christina Hedin överläkare Kir.klin US
Diarienummer:
CKOC-2015-369
ICD-10 kod:
Kön:
Ålder:

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.