Region Östergötland

Bröstprotes, extern

Dokumentnamn:
Bröstprotes, extern
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Bröst, bröstprotes, omvårdnad bröst
Giltig fr o m:
2015-10-20
Utfärdande enhet:
Kirurgiska kliniken US
Målgrupp:
Personal i primärvård och specilistvård
Giltig t o m:
2018-10-20
Framtagen av:
Pia Landberg sektionsansvarig sjuksköterska
Godkänd av:
Lars-Gunnar Arnesson, sektionsansvarig läkare bröstsektionen
Diarienummer:
CKOC-2015-401
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.