Region Östergötland

Bröstutredning, riktlinjer för remittering

Dokumentnamn:
Bröstutredning, riktlinjer för remittering
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Bröst, Bröstsymptom, palpabel resistens i bröstet, bröstsekretion, mammografi
Giltig fr o m:
2012-06-12
Utfärdande enhet:
Kirurgiska kliniken US
Målgrupp:
Remittenter till bröstutredning
Giltig t o m:
2019-12-15
Framtagen av:
Pia Landberg, Processledare bröstprocessen LiÖ
Godkänd av:
Anna Rzepecka, Öl, Radiologiska kliniken, US, Anna Bodén, Öl, Klinisk patologi och klinisk genetik, US, Anna-Lotta Hallbeck, ÖL, Onkologiska kliniken US, Christina Hedin, Öl Kirurgiska kliniken US
Diarienummer:
CKOC-2012-140
ICD-10 kod:
(C00-D48) Tumörer
Kön:
Kvinna
Ålder:
Vuxen/äldre

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.