Region Östergötland

Daganteckningar vid Kirurgiska kliniken US

Dokumentnamn:
Daganteckningar vid Kirurgiska kliniken US
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Daganteckning, dokumentation
Giltig fr o m:
2015-12-20
Utfärdande enhet:
Kirurgiska kliniken US
Målgrupp:
Läkare, kirurgiska kliniken US
Giltig t o m:
2019-02-28
Framtagen av:
Lydia Benson, Specialistsjuksköterska
Godkänd av:
Conny Wallon, verksamhetschef
Diarienummer:
CKOC-2016-35
ICD-10 kod:
Kön:
Ålder:

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.