Region Östergötland

Diktering och kodning av Vårdrelaterade infektioner på Kirurgiska kliniken US

Dokumentnamn:
Diktering och kodning av Vårdrelaterade infektioner på Kirurgiska kliniken US
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
VRI
Giltig fr o m:
2016-06-08
Utfärdande enhet:
Kirurgisk kliniken US
Målgrupp:
Läkare, sjuksköterskor och sekreterare/vårdadministratörer på Kirurgiska kliniken US
Giltig t o m:
2018-12-31
Framtagen av:
Lillemor Sjöberg, Vårdutvecklare, Kirurgiska kliniken US
Godkänd av:
Conny Wallon, Verksamhetschef
Diarienummer:
CKOC-2016-203
ICD-10 kod:
Kön:
Ålder:

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.