Region Östergötland

Divertikulit

Dokumentnamn:
Divertikulit
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Divertikulit, omvårdnad
Giltig fr o m:
2007-10-16
Utfärdande enhet:
Kirurgiska klinikerna i Östergötland
Målgrupp:
Personal på vårdavdelning
Giltig t o m:
2018-11-30
Framtagen av:
Karolina Johansson, SAS, AKT-sekt (US), Helena Nilsson, sjuksköterska, AKT-sekt (ViN)
Godkänd av:
Conny Wallon, sektionsansvarig läkare AKT-sekt (US) och Hans Krook, verksamhetschef (ViN)
Diarienummer:
KC-2007-00155
ICD-10 kod:
(K00-K93) Matsmältningsorganens sjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Vuxen/äldre

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.