Region Östergötland

Dränage efter bröst- och axillkirurgi

Dokumentnamn:
Dränage efter bröst- och axillkirurgi
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Dränage, bröstoperation, omvårdnad
Giltig fr o m:
2009-09-17
Utfärdande enhet:
Kirurgiska kliniken US
Målgrupp:
Personal inom primär- och specialistvård
Giltig t o m:
2018-12-20
Framtagen av:
Anna-Karin Garp, Pernilla Gunnarsson, Pia Landberg
Godkänd av:
Lars-Gunnar Arnesson, sektionsansvarig läkare
Diarienummer:
CKOC-2012-00245
ICD-10 kod:
(C00-D48) Tumörer
Kön:
Kvinna
Ålder:
Vuxen/äldre

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.