Region Östergötland

Efterlevandestöd, US

Dokumentnamn:
Efterlevandestöd, US
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Omhändertagande anhörig, anhörigstöd, palliativ vård, efterlevandestöd, dödsfall
Giltig fr o m:
2010-09-09
Utfärdande enhet:
Kirurgiska kliniken US
Målgrupp:
Personal på avd 103 och KAVA, US
Giltig t o m:
2018-10-01
Framtagen av:
Johanna Johansson, sjuksköterska, Elisabeth Johansson, sjuksköterska
Godkänd av:
Rolf Söderholm VEC, Jessica Björk VEC
Diarienummer:
CKOC-2010-78
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.