Region Östergötland

Endoskopi med intervention

Dokumentnamn:
Endoskopi med intervention
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Giltig fr o m:
2017-01-05
Utfärdande enhet:
Målgrupp:
Personal på kirurgiska kliniken US
Giltig t o m:
2019-01-05
Framtagen av:
Gudrun Lukas, specialistläkare
Godkänd av:
Dimitrios Katsarelias, överläkare
Diarienummer:
CKOC
ICD-10 kod:
Kön:
Ålder:

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.