Region Östergötland

Endoskopiskt ultraljud (EUS)

Dokumentnamn:
Endoskopiskt ultraljud (EUS)
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
EUS, endoskopiskt ultraljud
Giltig fr o m:
2015-06-10
Utfärdande enhet:
Kirurgiska kliniken US
Målgrupp:
Personal på Kirurgiska kliniken US
Giltig t o m:
2019-06-30
Framtagen av:
Gudrun Lukas, specialistläkare, Robert Glavas, överläkare, Maria Sandgren, spec.ssk
Godkänd av:
Dimitrios Katsarelias, överläkare
Diarienummer:
CKOC-2015-332
ICD-10 kod:
Kön:
Ålder:

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.