Region Östergötland

Akut GI-blödning, omvårdnads-PM

Dokumentnamn:
Akut GI-blödning, omvårdnads-PM
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
GI-blödning
Giltig fr o m:
2007-12-04
Utfärdande enhet:
Kirurgiska kliniken US
Målgrupp:
Personal på avd 103/Kava
Giltig t o m:
2018-10-31
Framtagen av:
Karolina Härle, avancerad spec.ssk
Godkänd av:
Conny Wallon, verksamhetschef
Diarienummer:
CKOC-2015-325
ICD-10 kod:
Kön:
Ålder:

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.