Region Östergötland

Antidot mot bensodiazepiner och opiater

Dokumentnamn:
Antidot mot bensodiazepiner och opiater
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Andningsdepression, antidot, medvetandesänkning
Giltig fr o m:
2015-06-10
Utfärdande enhet:
Kirurgiska kliniken ViN
Målgrupp:
Sjuksköterskor Kirurgiska kliniken ViN
Giltig t o m:
2017-05-31
Framtagen av:
Helena Nilsson, sjuksköterska
Godkänd av:
Jessica Frisk, verksamhetschef
Diarienummer:
CKOC-2015-290
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

 

Länkas till Dokumenta