Region Östergötland

Dokumentation och registrering av besök på vårdavdelning av icke inneliggande patient

Dokumentnamn:
Dokumentation och registrering av besök på vårdavdelning av icke inneliggande patient
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
icke inneliggande, registrering, vårdadvdelning
Giltig fr o m:
2015-06-08
Utfärdande enhet:
Kirurgiska kliniken ViN
Målgrupp:
Medarbetare kirurgiska kliniken ViN
Giltig t o m:
2017-06-30
Framtagen av:
Ann Olsson specialistsjuksköterska
Godkänd av:
Marita Andersson, VEC, Anna Bergqvist, VEC
Diarienummer:
CKOC-2015-289
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

 

Länkas till Dokumenta

Revisionshistorik:

Revisionsdatum:

Reviderat av:

Kommentar:

Godkänd av:

2015-06-13 Ann Olsson, spec SSK Justering av innehåll. Marita Andersson VEC, Anna Bergqvist VEC
2016-05-13 Ann Olsson, spec SSK Förlängd giltighetstid.