Region Östergötland

Pankreatit, akut omvårdnad

Dokumentnamn:
Pankreatit, akut omvårdnad
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Akut, pankreatit, Omvårdnad
Giltig fr o m:
2008-11-21
Utfärdande enhet:
Kirurgiska kliniken ViN
Målgrupp:
Medarbetare på kirurgiska kliniken ViN
Giltig t o m:
2017-05-31
Framtagen av:
Helena Nilsson, SSK, AKT-sekt (ViN)
Godkänd av:
Jessica Frisk, Verksamhetschef
Diarienummer:
CKOC-2016-18
ICD-10 kod:
Kön:
Ålder:

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

 

Länkas till Dokumenta

Revisionshistorik:

Revisionsdatum:

Reviderat av:

Kommentar:

Godkänt av:

2010-02-10 Helena Nilsson, SSK Förlängt giltighetsdatum.
2011-05-03

Helena Nilsson, SSK

Johan Lindholm

Förlängt giltighetsdatum.

Nytt diarienummer

Hans Krook, Verksamhetschef
2011-11-08

Helena Nilsson, SSK

Uppdaterat innehåll. Hans Krook, Verksamhetschef
2012-12-06 Helena Nilsson, SSK Uppdaterad referens.
2014-04-11 Helena Nilsson, SSK Reviderad + förlängd giltighetstid
2014-05-20 Helena Nilsson, SSK Liten revidering
2016-01-08 Helena Nilsson, SSK Förlängd giltighetstid, ersätter dnr CKOC-2011-179