Region Östergötland

Akut buk, Omvårdnad

Dokumentnamn:
Akut buk, Omvårdnad
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Akut, Buk, Omvårdnad
Giltig fr o m:
2008-11-12
Utfärdande enhet:
Kirurgiska kliniken ViN
Målgrupp:
Medarbetare på kirurgisk vårdavdelning ViN
Giltig t o m:
2017-05-31
Framtagen av:
Helena Nilsson, sjuksköterska, AKT-sekt (ViN)
Godkänd av:
Jessica Frisk, verksamhetschef ViN
Diarienummer:
CKOC-2016-19
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

 

Länkas till Dokumenta

Revisionshistorik:

Revisionsdatum:

Reviderat av:

Kommentar:

Godkänd av:

2010-02-02 Helena Nilsson, SSK Ändrat formulering under Smärta.
Förlängt giltighetsdatum.
2010-03-18 Karolina Johansson, SAS Lagt till åtgärder under Andning, Nutrition och Aktivitet.
Förlängt giltighetsdatum.
2011-05-20

Helena Nilsson, SSK

Johan Lindholm, ass-IT

Förlängt giltighetsdatum.

Nytt diarienummer

Hans Krook, Verksamhetschef
2011-11-08

Helena Nilsson, SSK

Hänvisning till MEWS, lagt till referens. Hans Krook, Verksamhetschef
2012-12-06 Helena Nilsson, SSK

Förlängt giltighetsdatum.

2014-04-11 Helena Nilsson, SSK VAS bort, uppdaterat referens, förlängd giltighetstid
2016-01-08 Helena Nilsson, SSK Förlängd giltighetstid, ersätter dnr CKOC-2011-222