Region Östergötland

Bukaortaaneurysm, akut handläggning

Dokumentnamn:
Bukaortaaneurysm, akut handläggning
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
AAA, Aortaaneurysm, bukaortaaneurysm
Giltig fr o m:
2003-06-01
Utfärdande enhet:
Kirurgiska kliniken i Östergötland
Målgrupp:
Läkare AM ViN
Giltig t o m:
2017-12-31
Framtagen av:
Monica Svensson, ÖL
Godkänd av:
Jessica Frisk, verksamhetschef
Diarienummer:
CKOC-2015-305
ICD-10 kod:
(I00-I99) Cirkulationsorganens sjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Vuxen/äldre

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

 

Länkas till Dokumenta

Revisionshistorik:

Revisionsdatum:

Reviderat av:

Kommentar:

Godkänt av:

2007-10-01 Lars Isaksson, ÖL Hans Krook, Stf klinikchef
2015-06-16

Jakob Hager, öl
Extern granskare Lars Isaksson, öl Thorax/Kärl US

Uppdaterat innehåll, förlängd giltighetstid. Ersätter Dnr KC-2007-142 Jessica Frisk, verksamhetschef