Region Östergötland

Extremitetsischemi, akut handläggning

Dokumentnamn:
Extremitetsischemi, akut handläggning
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Extremitetsischemi, ischemi
Giltig fr o m:
2007-10-30
Utfärdande enhet:
Kirurgiska kliniken, Östergötland
Målgrupp:
Läkare ViN
Giltig t o m:
2017-12-31
Framtagen av:
Monica Svensson, ÖL Kirurgi, Lars Isaksson, ÖL Kirurgi
Godkänd av:
Jessica Frisk, verksamhetschef
Diarienummer:
CKOC-2015-304
ICD-10 kod:
(I00-I99) Cirkulationsorganens sjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Vuxen/äldre

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

 

Länkas till Dokumenta

Revisionshistorik:

Revisionsdatum:

Reviderat av:

Kommentar:

Godkännt av:

2007-10-15 Lars Isaksson Hans Krook, stf Klinikchef
2015-06-16

Jakob Hager, öl
Extern granskare Lars Isaksson, öl Thorax/Kärl US

Uppdaterat innehåll. Förlängd giltighetstid. Ersätter D-nr KC-2007-176 Jessica Frisk, verksamhetschef