Region Östergötland

Kolonkirurgi, akut handläggning

Dokumentnamn:
Kolonkirurgi, akut handläggning
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Akutkirurgi, Kolonkirurgi, trauma, obstruktion, perforation,
Giltig fr o m:
2006-05-14
Utfärdande enhet:
Kirurgiska kliniken ViN
Målgrupp:
Medarbetare Kirurgiska kliniken ViN
Giltig t o m:
2017-12-31
Framtagen av:
Hans Krook, ÖL, Gunnar Arbman, ÖL
Godkänd av:
Hans Krook, Verksamhetschef
Diarienummer:
CKOC-2011-163
ICD-10 kod:
(K00-K93) Matsmältningsorganens sjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Vuxen/äldre

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

 

Länkas till Dokumenta

Revisionshistorik:

Revisionsdatum:

Reviderat av:

Kommentar:

Godkännt av:

2007-10-04 Gunnar Arbman, ÖL Hans Krook, stf klinikchef
2009-10-27 Gunnar Arbman, ÖL Uppdaterat innehållet och förlängt giltighetstiden.
2011-04-27

Gunnar Arbman, ÖL

Johan Lindholm

Uppdaterat innehållet och förlängt giltighetstiden.

Nytt Diarienummer

Hans Krook, Verksamhetschef
2013-08-02 Gunnar Arbman, ÖL Uppdaterat innehållet och förlängt giltighetstiden.