Region Östergötland

Röntgenundersökningar, akuta

Dokumentnamn:
Röntgenundersökningar, akuta
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Trauma, röntgen, lungemboli, pneumoni, appendicit, pancreatit, cholecystit, gallsten, ileus, peritonit, abscess, aneurysm
Giltig fr o m:
2007-02-18
Utfärdande enhet:
Kirurgiska kliniken ViN
Målgrupp:
Läkare Kirurgiska kliniken i Norrköping
Giltig t o m:
2017-12-31
Framtagen av:
Gunnar Arbman, Överläkare
Godkänd av:
Jessica Frisk, Verksamhetschef
Diarienummer:
CKOC-2011-168
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

 

Länkas till Dokumenta

Revisionshistorik:

Revisionsdatum:

Reviderat av:

Kommentar:

Godkänd av:

2011-04-26

Gunnar Arbman, ÖL

Johan Lindholm

Förlängd giltighetstid

Nytt diarienummer

Hans Krook, Verksamhetschef
2013-01-28

Gunnar Arbman, ÖL

Förlängd giltighetstid

2014-05-16 Gunnar Arbman, ÖL

Omarbetad och utbytt

Förlängd giltighetstid