Region Östergötland

Anafylaktisk chock, åtgärder

Dokumentnamn:
Anafylaktisk chock, åtgärder
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Anafylaktisk chock, anafylaxi
Giltig fr o m:
2007-11-06
Utfärdande enhet:
Kirurgiska kliniken ViN
Målgrupp:
Medarbetare Kirurgiska kliniken ViN
Giltig t o m:
2018-03-31
Framtagen av:
Carina Östervall, sjuksköterska
Godkänd av:
Jessica Frisk, Verksamhetschef
Diarienummer:
CKOC-2016-128
ICD-10 kod:
Kön:
Ålder:

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

 

Länkas till Dokumenta

Revisionshistorik:

Revisionsdatum: Reviderat av: Kommentar: Godkänt av:
20090308 Carina Östervall, SSK Förlängt giltighetsdatum Hans Krook, stf Verksamhetschef
20091021 Lillemor Sjöberg, VEC Ändrat målgrupp till att gälla länskliniken. Claes Juhlin, Verksamhetschef
20100312 Carina Östervall, SSK Förtydligat läkemedelsordinationerna.
Förlängt giltighetsdatum
Hans Krook, stf Verksamhetschef
2011-05-03 Carina Östervall, SSK

Förlängt giltighetsdatum

Nytt diarienummer

Hans Krook, Verksamhetschef
2012-03-23 Carina Östervall, SSK

Förlängt giltighetsdatum

Hans Krook, Verksamhetschef
2013-05-02 Carina Östervall, SSK

Små tillägg under symptom, Urticaria och Övervakning.

Förlängt giltighetsdatum

 

Hans Krook, Verksamhetschef
2014-04-03 Carina Östervall, SSK Förlängt giltighetsdatum
Hans Krook, Verksamhetschef
2014-04-12 Carina Östervall, SSK Förändringar ang avd 10 Hans Krook, Verksamhetschef
2016-04-03 Carina Östervall, SSK Mindre justeringar, förlängd giltighetstid, ersätter dnr CKOC-2011-174 Jessica Frisk, verksamhetschef