Region Östergötland

Läkemedelshanteringuppdrag för sjuksköterskor på vårdavdelning

Dokumentnamn:
Läkemedelshanteringuppdrag för sjuksköterskor på vårdavdelning
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Ansvarsfördelning, läkemedel
Giltig fr o m:
2008-11-11
Utfärdande enhet:
Kirurgiska kliniken ViN
Målgrupp:
Sjuksköterskor på Kirurgiska kliniken VIN
Giltig t o m:
2017-12-31
Framtagen av:
Anna Bergqvist, Vårdenhetschef
Godkänd av:
Jessica Frisk, Verksamhetschef
Diarienummer:
CKOC-2016-193
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

 

Länkas till Dokumenta

Revisionshistorik:

Revisionsdatum:

Reviderat av:

Kommentar:

Godkänd av:

20091026 Anna Bergqvist, VEC Ny länk till Apoteket. Hans Krook, stf Klinikchef
20100429 Ann Olsson, Spec SSK Utgåva 2 Hans Krook, stf Klinikchef
2011-11-30 Johan Lindholm, Ass-IT Nytt diarienummer, förlängd giltighetstid Anna Bergqvist, VEC
2012-05-23 Carina Östervall, SSK Förlängd giltighetstid
2013-01-09 Ann Olsson, Spec SSK Förlängd giltighetstid Hans Krook, verksamhetschef
2014-06-02

Ann Olsson, Spec SSK Carina Östervall, SSK

Helt utbytt, tillägg dokumentnamn, förlängd giltighetstid

Hans Krook, verksamhetschef
2016-05-25 Ann Olsson, spec SSK Mindre justering av innehåll, förlängd giltighetstid, ersätter dnr CKOC-2011-375 Jessica Frisk, verksamhetschef