Region Östergötland

Appendicit, omvårdnad

Dokumentnamn:
Appendicit, omvårdnad
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Appendicit, blindtarmsinflammation, omvårdnad
Giltig fr o m:
2007-10-16
Utfärdande enhet:
Kirurgiska kliniken ViN
Målgrupp:
Medarbetare på kirurgisk vårdavdelning ViN.
Giltig t o m:
2018-12-31
Framtagen av:
Helena Nilsson, SSK, AKT-sekt
Godkänd av:
Jessica Frisk, Verksamhetschef
Diarienummer:
CKOC-2016-21
ICD-10 kod:
(K00-K93) Matsmältningsorganens sjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

 

Länkas till Dokumenta

Revisionshistorik:

Revisionsdatum:

Reviderat av:

Kommentar:

Godkänt av:

2008-10-24 Karolina Johansson, Helena Nilsson Förlängt giltighetsdatum.
2010-02-02 Helena Nilsson, SSK Förlängt giltighetsdatum.
2011-03-24

Helena Nilsson, SSK

Johan Lindholm, Ass-IT

Förlängt giltighetsdatum.

Nytt diarienummer.

2011-11-08

Helena Nilsson, SSK

Hänvisning till MEWS, uppdaterad referens.
2012-12-06 Helena Nilsson, SSK Uppdaterad referens.
2014-04-11 Helena Nilsson, SSK Inledning + Uppdaterad referens.
2016-01-08 Helena Nilsson, SSK Förlängd giltighetstid, ersätter dnr CKOC-2011-133