Region Östergötland

Ordination av infusioner

Dokumentnamn:
Ordination av infusioner
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Infusionsordination
Giltig fr o m:
2014-04-08
Utfärdande enhet:
Kirurgiska kliniken ViN
Målgrupp:
Sjuksköterskor och läkare på kirurgiska kliniken ViN
Giltig t o m:
2017-12-31
Framtagen av:
Anna Bergqvist, Vårdenhetschef
Godkänd av:
Jessica Frisk, Verksamhetschef
Diarienummer:
CKOC-2014-142
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

 

Länkas till Dokumenta

Revisionshistorik:

Revisionsdatum:

Reviderat av:

Kommentar:

Godkänd av:

2015-03-24 Carina Östervall, SSK Förlängd giltighetstid
Mindre justering av innehåll
Jessika Frisk, verksamhetschef