Region Östergötland

Återinsättning av antikoagulantia efter tryck- och pH-mätning i esofagus

Dokumentnamn:
Återinsättning av antikoagulantia efter tryck- och pH-mätning i esofagus
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
AK, tryckmätning, pH-mätning.
Giltig fr o m:
2013-12-09
Utfärdande enhet:
Kirurgiska kliniken ViN, Matstrupslab Östergötland
Målgrupp:
Medarbetare Matstrupslab Östergötland, AK-mottagningen
Giltig t o m:
2017-12-31
Framtagen av:
Carina Malmström spec-sjukskötersk, Eva-Lotta Boberg sjuksköterska, Linda Loftås sjuksköterska.
Godkänd av:
Thomas Franzén Överläkare
Diarienummer:
CKOC-2013-175
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Vuxen/äldre

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

 

Länkas till Dokumenta

Revisionshistorik:

Revisionsdatum:

Reviderad av:

Kommentar:

Godkänd av:

2014-01-09 Carina Malmström,
spec. SSK
Tillägg 2:a stycket Thomas Franzén,
Överläkare