Region Östergötland

Barnmisshandel

Dokumentnamn:
Barnmisshandel
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Barnmisshandel, barn, misshandel, SBS, NAI, ITBI
Giltig fr o m:
2009-03-16
Utfärdande enhet:
Kirurgiska kliniken ViN
Målgrupp:
Alla medarbetare Kirurgiska kliniken ViN, Barn- och ungdomskliniken VIN, Ortopedkliniken
Giltig t o m:
2017-05-01
Framtagen av:
Ann Cherian, Specialistläkare Kir ViN, Leif Strömberg, ÖL Barn- och ungdomskliniken ViN
Godkänd av:
Jessica Frisk, Verksamhetschef Kir klin ViN, Bo Orlenius, Verksamhetschef Barn och Ungdomsklin ViN, Peter Rockborn, Verksamhetschef OC
Diarienummer:
CKOC-2011-112
ICD-10 kod:
(S00-T98) Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker
Kön:
Alla
Ålder:
Barn

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

 

Länkas till Dokumenta

Revisionshistorik:

Revisionsdatum:

Reviderat av:

Kommentar:

Godkänt av:

2011-03-23

Ann Cherian, spec läkare
Johan Lindholm, Ass-IT

Förlängt giltighetstiden, uppdaterad länk.
Nytt Diarienummer.

2015-04-20 Ann Cherian, överläkare Förlängd giltighetstid