Region Östergötland

Akut försämring av patient, omvårdnad

Dokumentnamn:
Akut försämring av patient, omvårdnad
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Giltig fr o m:
2007-10-01
Utfärdande enhet:
Kirurgiska kliniken ViN
Målgrupp:
Medarbetare på kirurgiska kliniken VIN
Giltig t o m:
2017-12-31
Framtagen av:
Anna Bergqvist, Vårdenhetschef
Godkänd av:
Jessica Frisk, Verksamhetschef
Diarienummer:
CKOC-2015-268
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Vuxen/äldre

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

 

Länkas till Dokumenta

Revisionshistorik:

Revisionsdatum:

Reviderat av:

Kommentar:

Godkänt av:

2015-03-26 Anna-Lena Sjöberg, SSK Förlängt giltighetstiden. Ersätter d-nr CKOC-2012-10 Jessica Frisk, verksamhetschef
2016-04-28 Anna-Lena Sjöberg, SSK Mindre justering av innehåll. Jessica Frisk, verksamhetschef