Region Östergötland

Cytostatikahantering, omvårdnad

Dokumentnamn:
Cytostatikahantering, omvårdnad
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Cytostatikahantering
Giltig fr o m:
2007-09-15
Utfärdande enhet:
Kirurgiska kliniken ViN
Målgrupp:
Sjuksköterskor kirurgiska kliniken ViN
Giltig t o m:
2017-07-14
Framtagen av:
Anna Bergqvist, Vårdenhetschef
Godkänd av:
Anna Bergqvist, Vårdenhetschef, Eva Jacobsson, Vårdenhetschef
Diarienummer:
CKOC-2015-97
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

 

Länkas till Dokumenta

Revisionshistorik:

Revisionsdatum:

Reviderat av:

Kommentar:

Godkänd av:

2015-03-26 Anna-Lena Sjöberg, SSK Reviderad och förlängd giltighetstid.
Ersätter diarienr CKOC-2011-330
Anna Bergqvist, tf VEC
2016-02-24 Anna-Lena Sjöberg, SSK Uppdaterad referenslänk
2016-06-22 Sari Väyrynen, vårdadm Förlängd giltighetstid enl Dokumenta