Region Östergötland

Diabetes-Riktlinjer för fastande patient med insulin- eller tablettbehandling

Dokumentnamn:
Diabetes-Riktlinjer för fastande patient med insulin- eller tablettbehandling
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
diabetes, injustering, blodsockerkontroll
Giltig fr o m:
2014-06-02
Utfärdande enhet:
Kirurgiska kliniken ViN
Målgrupp:
Medarbetare på Kirurgiska kliniken ViN
Giltig t o m:
2019-02-01
Framtagen av:
Annette Stenberg, spec SSK och Per Loftås, överläkare
Godkänd av:
Hans Krook, verkamhetschef
Diarienummer:
CKOC-2014-204
ICD-10 kod:
(E00-E90) Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

 

Länkas till Dokumenta