Region Östergötland

Divertikulit, omvårdnad

Dokumentnamn:
Divertikulit, omvårdnad
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Divertikulit, omvårdnad
Giltig fr o m:
2007-10-16
Utfärdande enhet:
Kirurgiska kliniken ViN
Målgrupp:
Medarbetare på Kirurgiskvårdavdelning ViN
Giltig t o m:
2017-12-31
Framtagen av:
Helena Nilsson, sjuksköterska, AKT-sekt
Godkänd av:
Jessica Frisk, verksamhetschef
Diarienummer:
CKOC-2016-23
ICD-10 kod:
(K00-K93) Matsmältningsorganens sjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Vuxen/äldre

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

 

Länkas till Dokumenta

Revisionshistorik:

Revisionsdatum:

Reviderat av:

Kommentar:

Godkänt av:

2007-10-29

Karolina Johansson, Helena Nilsson

Conny Wallon, SAL AKT-sekt (US) och Hans Krook verksamhetschef (ViN)
2008-10-24 Karolina Johansson, Helena Nilsson Kompletterad information och förlängt giltighetstiden.
2010-02-02 Helena Nilsson, SSK Förlängt giltighetsdatum.
2011-01-11 Helena Nilsson, SSK Förlängt giltighetsdatum.
2011-11-08 Helena Nilsson, SSK Lagt till hänvisning till MEWS, Uppdaterat referensen. Hans Krook, Verksamhetschef
2011-11-14 Johan Lindholm, Ass-IT Nytt diarienummer
2012-12-06 Helena Nilsson, SSK Uppdaterad referens.
2014-04-11 Helena Nilsson, SSK VAS bort, uppdaterad referens, förlängd giltighetstid
2014-05-27 Helena Nilsson, SSK  små justeringar
2016-01-08 Helena Nilsson, SSK Förlängd giltighetstid, ersätter dnr CKOC-2011-343