Region Östergötland

ERAS vid kolonkirurgi

Dokumentnamn:
ERAS vid kolonkirurgi
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
ERAS, kolonkirurgi, tunntarmsoperation
Giltig fr o m:
2014-05-16
Utfärdande enhet:
Kirurgiska kliniken ViN
Målgrupp:
Medarbetare kolorektalsektionen, Kirurgiska kliniken ViN
Giltig t o m:
2017-12-31
Framtagen av:
Gunnar Arbman öl och Staffan Haapaniemi öl
Godkänd av:
Jessica Frisk, verksamhetschef
Diarienummer:
CKOC-2014-179
ICD-10 kod:
(K00-K93) Matsmältningsorganens sjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

 

Länkas till Dokumenta

Revisionshistorik:

Revisionsdatum:

Reviderat av:

Kommentar:

Godkänd av:

2014-04-17

Gunnar Arbman,
överläkare
Anna-Lena Sjöberg,
SSK

Ny version som ersätter: Rektumkirurgi, vårdplan för perioperativ vård… Gunnar Arbman,
ÖL
2015-03-26 Anna-Lena Sjöberg, sjuksköterska
Anna Bergqvist, VEC
Revidering av innehåll. Förlängd giltighetstid. Staffan Haapaniemi, ÖL
2015-12-16 Staffan Haapaniemi, ÖL Utbytt länk Staffan Haapaniemi, ÖL
2016-04-08 Anna-Lena Sjöberg, SSK
Staffan Haapaniemi, öl
Revidering av innehåll. Förlängd giltighetstid.