Region Östergötland

Enteral nutrition

Dokumentnamn:
Enteral nutrition
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Nutrition, Enteral nutrition, PEG, Witzelfistel, Gastrostomi, Jejunostomi
Giltig fr o m:
2006-11-28
Utfärdande enhet:
Kirurgiska Kliniken ViN
Målgrupp:
Medarbetare Kirurgiska kliniken ViN
Giltig t o m:
2018-03-01
Framtagen av:
Susanne Grehn, Dietist kir.klin ViN, Katarina Svensson, Stomisjuksköterska
Godkänd av:
Jessica Frisk, Verksamhetschef
Diarienummer:
CKOC-2015-110
ICD-10 kod:
(K00-K93) Matsmältningsorganens sjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

 

Länkas till Dokumenta

Revisionshistorik:

Revisionsdatum:

Reviderat av:

Kommentar:                                           

Revideringen godkänd av:

2015-04-22

Susanne Grehn, dietist

Justering av innehåll. Förlängd giltighetstid. Ersätter diarienr CKOC-2011-36
2015-06-11 Susanne Grehn, dietist Ändring av länk under rubrik "Olika typer av sonder"
2016-11-02 Susanne Grehn, dietist Förlängd giltighetstid. Uppdaterad länk.