Region Östergötland

Förebyggande av fall och fallskador på Kirurgiska Kliniken VIN

Dokumentnamn:
Förebyggande av fall och fallskador på Kirurgiska Kliniken VIN
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Fallskador
Giltig fr o m:
2012-10-03
Utfärdande enhet:
Kirurgiska kliniken ViN
Målgrupp:
Medarbetare på Kirurgiska Kliniken VIN
Giltig t o m:
2018-06-30
Framtagen av:
Maria Forssén, SSK avd.12, Kathrine Selin, specialist-SSK avd.11
Godkänd av:
Jessica Frisk, Verksamhetschef
Diarienummer:
CKOC-2015-223
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Vuxen/äldre

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

 

Länkas till Dokumenta

Revisionshistorik:

Revisionsdatum:

Reviderat av:

Kommentar:

Godkänd av:

2014-01-01 Eva Jacobsson, Vårdenhetschef Ökad ålder för bedömning Senior Alert, förlängd giltighetstid. Eva Jacobsson, Vårdenhetschef
2015-05-11 Jonatan Gil, SSK
Madelene Larsson, SSK
Uppdaterat innehåll. Förlängd giltighetstid. Ersätter diarie CKOC-2012-188
2017-01-10 Sari Väyrynen, vårdadm Förlängd giltighetstid enl Dokumenta