Region Östergötland

Ohälsa i munnen, förebyggande omvårdnad

Dokumentnamn:
Ohälsa i munnen, förebyggande omvårdnad
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Munvård, Senior alert
Giltig fr o m:
2012-10-03
Utfärdande enhet:
Kirurgiska Kliniken VIN
Målgrupp:
Medarbetare Kirurgiska kliniken ViN
Giltig t o m:
2018-02-28
Framtagen av:
Veronica Johansson, SSK, Krista Karvonen, SSK, Emelie Törnborg, SSK
Godkänd av:
Jessica Frisk, Verksamhetschef
Diarienummer:
CKOC-2015-193
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Vuxen/äldre

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

 

Länkas till Dokumenta

Revisionshistorik:

Revisionsdatum:

Reviderat av:

Kommentar:

Godkänd av:

2015-05-05 Emelie Törnborg, SSK Ändrat under riskbedömning. Förlängd giltighetstid. Ersätter diarie CKOC-2012-187 Jessica Frisk, verksamhetschef
2017-01-09 Sari Väyrynen, vårdadm Förlängd giltighetstid enl Dokumenta