Region Östergötland

Klar dryck, definition

Dokumentnamn:
Klar dryck, definition
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Nutrition, dryck
Giltig fr o m:
2013-01-23
Utfärdande enhet:
Kirurgiska kliniken ViN
Målgrupp:
Medarbetare Kirurgiska kliniken ViN, Urologiska kliniken i Östergötland (ViN)
Giltig t o m:
2019-02-01
Framtagen av:
Susanne Grehn, Dietist
Godkänd av:
Jessica Frisk, Verksamhetschef
Diarienummer:
CKOC-2015-103
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

 

Länkas till Dokumenta

Revisionshistorik:

Revisionsdatum:

Reviderad av:

Kommentar:

Godkänd av:

2015-04-20 Susanne Grehn,
leg Dietist
Förlängd giltighetstid. Ersätter diarienr CKOC-2013-60
2016-08-05 Sari Väyrynen, vårdadm. Förlängd giltighetstid enl Dokumenta