Region Östergötland

Kolorektalcancer, uppföljning

Dokumentnamn:
Kolorektalcancer, uppföljning
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Cancer, kolorectalcancer
Giltig fr o m:
2006-05-14
Utfärdande enhet:
Kirurgiska kliniken ViN
Målgrupp:
Medarbetare Kirurgiska kliniken ViN
Giltig t o m:
2017-12-31
Framtagen av:
Mats Persborn, överläkare, Staffan Haapaniemi, överläkare
Godkänd av:
Jessica Frisk, Verksamhetschef
Diarienummer:
CKOC-2015-394
ICD-10 kod:
(C00-D48) Tumörer
Kön:
Alla
Ålder:
Vuxen/äldre

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

 

Länkas till Dokumenta

Revisionshistorik:

Revisionsdatum:

Reviderat av:

Kommentar:

Godkänt av:

2008-01-09 Gunnar Arbman, Överläkare Claes Juhlin, Verksamhetschef
2009-10-27 Gunnar Arbman, Överläkare
2011-04-26 Gunnar Arbman, Överläkare

Reviderat innehållet

Nytt diarienummer

Hans Krook, Verksamhetschef
2013-01-28 Gunnar Arbman, ÖL Förlängd giltighetstid
2014-05-16 Gunnar Arbman, ÖL

Omarbetad

Förlängd giltighetstid

2015-11-10 Mats Persborn, ÖL
Staffan Haapaniemi, ÖL
Utbytt i sin helhet. Ersätter diarienr: CKOC-2011-171