Region Östergötland

Läkemedel som förvaras utanför läkemedelsrum avd 10, 11 och 12

Dokumentnamn:
Läkemedel som förvaras utanför läkemedelsrum avd 10, 11 och 12
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Läkemedel, förvaring
Giltig fr o m:
2007-10-15
Utfärdande enhet:
Kirurgiska kliniken ViN
Målgrupp:
Medarbetare Kirurgiska kliniken ViN
Giltig t o m:
2017-12-31
Framtagen av:
Hans Krook, Verksamhetschef
Godkänd av:
Jessica Frisk, Verksamhetschef
Diarienummer:
CKOC-2016-178
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

 

Länkas till Dokumenta

Revisionshistorik:

Revisionsdatum:

Reviderat av:

Kommentar:

Godkänd av:

2012-02-01 Ann Olsson, Spec SSK

Uppdaterat giltighetstid. Nytt Diarienummer

Hans Krook, Verksamhetschef
2012-05-23 Carina Östervall, SSK Förlängd giltighetstid
2013-01-09 Ann Olsson, Spec SSK Uppdaterat innehåll. Förlängd giltighetstid Hans Krook, Verksamhetschef
2014-06-02 Ann Olsson, Spec SSK
Carina Östervall, SSK

Utbytt i sin helhet. Förlängd giltighetstid

Hans Krook, Verksamhetschef
2016-05-11 Ann Olsson Spec SSK Förlängd giltighetstid, Ersätter dnr CKOC-2012-28