Region Östergötland

Läkemedelsordination enligt generella direktiv

Dokumentnamn:
Läkemedelsordination enligt generella direktiv
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Läkemedel, generella direktiv
Giltig fr o m:
2008-10-22
Utfärdande enhet:
Kirurgiska kliniken ViN
Målgrupp:
Sjuksköterskor och läkare på vårdavdelningar, kirurgiska kliniken ViN
Giltig t o m:
2017-12-27
Framtagen av:
Helena Nilsson, Ann Olsson. Läkemedelsansvariga sjuksköterskor
Godkänd av:
Jessica Frisk, Verksamhetschef
Diarienummer:
CKOC-2015-92
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

 

Länkas till Dokumenta

Revisionshistorik:

 

 

Revisionsdatum:

Reviderat av:

Kommentar:

Godkänt av:

2015-04-15 Helena Nilsson, SSK Ersätter Diarie CKOC-2011-7 Jessica Frisk, verksamhetschef
2015-06-10 Helena Nilsson, SSK Uppdaterad länk Jessica Frisk, verksamhetschef
2015-10-21 Helena Nilsson, SSK Uppdaterad länk. Jessica Frisk, verksamhetschef
2016-11-17 Helena Nilsson, SSK Uppdaterad länk. Jessica Frisk, verksamhetschef