Region Östergötland

Ljumskbråck

Dokumentnamn:
Ljumskbråck
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Ljumskbråck, bråck, hernia
Giltig fr o m:
2006-05-14
Utfärdande enhet:
Kirurgiska kliniken, Östergötland
Målgrupp:
Medarbetare Kirurgiska kliniken
Giltig t o m:
2017-12-31
Framtagen av:
Staffan Haapaniemi, Överläkare, kirurgi
Godkänd av:
Gunnar Arbman, Överläkare, kirurgi
Diarienummer:
KC-2007-00010
ICD-10 kod:
Kön:
Ålder:

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

 

Länkas till Dokumenta

Revisionshistorik:

Första utgåvan: 2003-12-31

Revisionsdatum:

Reviderat av:

Kommentar:

Godkänt av:

2010-09-21 Staffan Haapaniemi, ÖL Förlängd giltighetstid.