Region Östergötland

Läkemedelshantering avd 10, lokal instruktion

Dokumentnamn:
Läkemedelshantering avd 10, lokal instruktion
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Läkemedelshantering, lokal instruktion
Giltig fr o m:
2014-05-23
Utfärdande enhet:
Kirurgiska kliniken ViN
Målgrupp:
Medarbetare Kirurgiska kliniken ViN
Giltig t o m:
2017-12-31
Framtagen av:
Carina Östervall, SSk och Ann Olsson, spec SSK
Godkänd av:
Jessica Frisk, Verksamhetschef
Diarienummer:
CKOC-2014-180
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

 

Länkas till Dokumenta

Revisionshistorik:

Revisionsdatum:

Reviderat av:

Kommentar:

Godkänd av:

2015-06-22 Carina Östervall, SSK Utbytt i sin helhet. Förlängd giltighetstid. Jessica Frisk, verksamhetschef
2016-08-04 Sari Väyrynen, vårdadm Förlängd giltighetstid enl Dokumenta