Region Östergötland

Läkemedelshantering avd 11 och 12, lokal instruktion

Dokumentnamn:
Läkemedelshantering avd 11 och 12, lokal instruktion
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Läkemedelshantering, lokal instruktion
Giltig fr o m:
2007-10-15
Utfärdande enhet:
Kirurgiska kliniken ViN
Målgrupp:
Medarbetare avd 11 och 12 ViN
Giltig t o m:
2018-03-01
Framtagen av:
Anna Bergqvist, Vårdenhetschef, Ann Olsson, Spec.SSK, Carina Östervall, SSK
Godkänd av:
Jessica Frisk, Verksamhetschef
Diarienummer:
CKOC-2015-317
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

 

Länk till Dokumenta

Revisionshistorik:

Revisionsdatum:

Reviderat av:

Kommentar:

Godkänd av:

2012-12-17 Ann Olsson, Spec.SSK,
Carina Östervall, SSK
Ersätter tidigare lokala
instruktioner för läkemedels-hantering, samt PM om sällanläkemedel.
Hans Krook, Verksamhetschef
2012-05-26 Carina Östervall, SSK Helt utbytt pga omfattande revidering Hans Krook, Verksamhetschef
2014-06-01

Carina Östervall, SSK
Ann Olsson, spec SSK
Anna Bergqvist, VEC

Helt utbytt pga omfattande revidering Hans Krook, Verksamhetschef
2015-06-22 Carina Östervall, SSK Utbytt i sin helhet. Förlängd giltighetstid. Ersätter d-nr CKOC-2012-214 Jessica Frisk, verksamhetschef
2016-08-04 Sari Väyrynen, vårdadm Förlängd giltighetstid enl Dokumenta