Region Östergötland

MEWS-bedömning, lokal föreskrift

Dokumentnamn:
MEWS-bedömning, lokal föreskrift
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
MEWS
Giltig fr o m:
2011-06-17
Utfärdande enhet:
Kirurgiska kliniken ViN
Målgrupp:
Medarbetare Kirurgiska och Urologiska kliniken VIN
Giltig t o m:
2017-12-31
Framtagen av:
Josefin Karlsson, Spec. sjuksköterska, Ann Olsson, Spec. sjuksköterska
Godkänd av:
Jessica Frisk, Verksamhetschef
Diarienummer:
CKOC-2015-95
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

 

Länkas till Dokumenta

Revisionshistorik:

Revisionsdatum:

Reviderat av:

Kommentar:

Godkänd av:

2015-03-31 Ann Olsson, Spec. SSK Ersätter tidigare PM CKOC-2011-246 Jessica Frisk, Verksamhetschef
2015-08-28 Ann Olsson, Spec. SSK Utbytt länk.
2016-05-13 Ann Olsson, Spec SSK Förlängd giltighetstid