Region Östergötland

Kolorektala metastaser

Dokumentnamn:
Kolorektala metastaser
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
vårdkonferens, utredning, kolorektal, metastas, levermetastas, lungmetastas
Giltig fr o m:
2010-10-01
Utfärdande enhet:
Kirurgiska kliniken ViN
Målgrupp:
Medarbetare Kirurgiska kliniken ViN
Giltig t o m:
2017-03-31
Framtagen av:
Mats Persborn, öl och Staffan Haapaniemi, öl
Godkänd av:
Jessica Frisk, Verksamhetschef
Diarienummer:
CKOC-2015-399
ICD-10 kod:
(C00-D48) Tumörer
Kön:
Alla
Ålder:
Vuxen/äldre

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

 

Länkas till Dokumenta

Revisionshistorik:

Revisionsdatum:

Reviderat av:

Kommentar:

Godkänd av:

2013-08-02 Gunnar Arbman,
överläkare

Reviderat innehåll

Förlängd giltighetstid

2013-10-18 Gunnar Arbman,
överläkare
Reviderat innehåll
2015-11-13 Mats Persborn, öl Utbytt innehåll, ersätter dnr CKOC-2012-73