Region Östergötland

Gastrointestinal blödning, akut handläggning

Dokumentnamn:
Gastrointestinal blödning, akut handläggning
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
GI-blödning, Klinikprogram
Giltig fr o m:
2006-08-16
Utfärdande enhet:
Kirurgiska kliniken ViN
Målgrupp:
Medarbetare Kirurgiska kliniken ViN
Giltig t o m:
2020-03-18
Framtagen av:
övertagen av Thomas Franzén, öl
Godkänd av:
Jessica Frisk, verksamhetschef
Diarienummer:
CKOC-2016-51
ICD-10 kod:
(K00-K93) Matsmältningsorganens sjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Klinikprogram Övre GI blödning


Länkas till Dokumenta

Revisionshistorik:

Utgåva nr:

Revisionsdatum:

Kommentar:

Godkänd av (namn, titel, datum):

1 2006-08-16 Första utgåvan Stefan Redéen, Läkare, 061004
2 2007-03-29 Reviderad utgåva. Stefan Redéen, Läkare, 070329
3 2007-06-27 Reviderad utgåva. Stefan Redéen, Läkare, 070627
4 2008-03-31 Förlängt giltighetstiden Stefan Redéen, Läkare, 080331
5 2010-03-01 Lagt till läkemedel under medicinsk behandling. Stefan Redéen, Spec. Läkare
2011-03-23 Förlängt giltighetstiden i avvaktan på SBU rapport som kommer under våren 2011. Stefan Redéen, Spec. Läkare, 2011-03-23
2016-02-08 Nytt diarienr ersätter KC-2007-36, förlängd giltighetstid, ny kontaktperson Ellen Andersson, överläkare