Region Östergötland

Parenteral nutrition, rutiner

Dokumentnamn:
Parenteral nutrition, rutiner
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Nutrition, Parenteral, PN, TPN
Giltig fr o m:
2009-05-18
Utfärdande enhet:
Kirurgiska kliniken ViN
Målgrupp:
Medarbetare Kirurgiska kliniken ViN, Medicinkliniken ViN, EM-kliniken US
Giltig t o m:
2018-01-26
Framtagen av:
Susanne Grehn, Dietist Kirurgiska kliniken ViN och Evalill Grönberg, Dietist NSÖ Medicinkliniken
Godkänd av:
Jessica Frisk, Verksamhetschef kir. klin ViN
Diarienummer:
CKOC-2015-106
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Vuxen/äldre

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

 

Länkas till Dokumenta

Revisionshistorik:

Revisionsdatum:

Reviderat av:

Kommentar:

Godkänt av:

2015-04-20

Susanne Grehn, leg Dietist

Liten justering av innehåll. Förlängd giltighetstid. Ersätter diarienr CKOC-2011-257

Jessica Frisk, Verksamhetschef
2016-11-02 Sari Väyrynen, vårdadm Förlängd giltighetstid enl Dokumenta