Region Östergötland

Pneumothorax

Dokumentnamn:
Pneumothorax
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Pneumothorax, Bülowdrän, Thoraxdrän,
Giltig fr o m:
2005-06-10
Utfärdande enhet:
Kirurgiska kliniken i Östergötland
Målgrupp:
Medarbetare Kir ViN
Giltig t o m:
2019-01-10
Framtagen av:
Ann Cherian, spec läkare kirurgi
Godkänd av:
Jessica Frisk, verksamhetschef
Diarienummer:
KC-2007-00107
ICD-10 kod:
(J00-J99) Andningsorganens sjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

 

Länkas till Dokumenta

Revisionshistorik:

Revisionsdatum:

Reviderat av:

Kommentar:

Godkänd av:

2008-04-22 Helena Nilsson, SSK Länk till OmvårdnadsPM
2008-10-24 Helena Nilsson, SSK Förlängd giltighetstid