Region Östergötland

Pneumothorax, omvårdnad

Dokumentnamn:
Pneumothorax, omvårdnad
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Pneumothorax, pleuradränage, thoraxdränage, bülowdränage, medela, pleupump, thopaz
Giltig fr o m:
2007-10-29
Utfärdande enhet:
Kirurgiska kliniken ViN
Målgrupp:
Medarbetare Kirurgiska kliniken ViN
Giltig t o m:
2019-01-17
Framtagen av:
Helena Nilsson, SAS, Sektionen för Allmänkirurgi
Godkänd av:
Jessica Frisk, Verksamhetschef
Diarienummer:
CKOC-2016-26
ICD-10 kod:
(J00-J99) Andningsorganens sjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

 

Länkas till Dokumenta

Revisionshistorik:

Revisionsdatum: Reviderat av: Kommentar: Godkännt av:
2008-10-24 Karolina Johansson, Helena Nilsson Förlängt giltighetstiden.
2009-12-01 Helena Nilsson, SSK Förnyat innehållet avseende ny plurapump. Hans Krook,
stf verksamhetschef
2011-02-01 Helena Nilsson, SSK Förlängt giltighetstiden. Hans Krook,
Verksamhetschef
2011-02-02 Johan Lindholm NYTT DIARIENUMMER Hans Krook,
Verksamhetschef
2011-11-10 Helena Nilsson, SSK Lagt till hänvisning till MEWS-PM. Förlängt giltighetstiden. Hans Krook,
Verksamhetschef
2014-04-11 Helena Nilsson, SSK VAS bort,tillägg "Andning", förlängd giltighetstid
2014-05-20 Helena Nilsson, SSK Justering i rubrik
2016-01-08 Helena Nilsson, SSK Förlängd giltighetstid, ersätter dnr CKOC-2011-29